Majątkowe

OC działalności

Finansowe

Transportowe

Ubezpieczenie flot pojazdów

Ubezpieczenia Grupowe

Ubezpieczenie Majątkowe

Ubezpieczenia mienia i techniczne
Zabezpieczają firmy przed utratą bądź uszkodzeniem nieruchomości oraz znajdującego się w niej majątku. Dzięki temu, jako Przedsiębiorca możesz zabezpieczyć swoje mienie jak również będące w Twoim posiadaniu mienie Twoich klientów.

 

Ubezpieczenia mienia

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich
 • ubezpieczenie niewypracowanego zysku brutto
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • ubezpieczenie od stłuczenia i uszkodzenia szyb oraz innych przedmiotów
 • ubezpieczenie szkód powstałych w urządzeniach elektrycznych

Ubezpieczenia techniczne

 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii
 • ubezpieczenie maszyn od awarii
 • ubezpieczenie niewypracowanego zysku brutto
 • ubezpieczenie towarów przechowywanych w chłodniach od rozmrożenia
 • ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń
Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl