Majątkowe

OC działalności

Finansowe

Transportowe

Ubezpieczenie flot pojazdów

Ubezpieczenia Grupowe

Ubezpieczenie OC działalności

To ubezpieczenie skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę prawną wykonywania działalności. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przenosi na ubezpieczyciela odpowiedzialność finansową za szkody rzeczowe i osobowe doznane przez osoby trzecie, a spowodowane działalnością przedsiębiorstwa objętego ochroną ubezpieczeniową.

 

 

OC Obowiązkowe (Zawodowe)

Ma chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji, wydawanych przez przedstawicieli określonych grup zawodowych, gwarantując jednocześnie poszkodowanym odszkodowanie.

 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • radca prawny,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • księgowy,
 • notariusz,
 • architekt,
 • biuro usług płatniczych,
 • inżynier,
 • lekarz,
 • zakład opieki zdrowotnej,
 • biegły rewident,
 • rzecznik patentowy,
 • detektyw,
 • komornik sądowy,
 • organizator imprez masowych,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego.

OC Działalności

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą powinien również rozważyć kupno ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nawet, jeśli Twój zawód nie jest objęty obowiązkiem prawnym wykupienia takiej polisy, prowadząc firmę każdego rodzaju, możesz być narażony na sytuacje, kiedy to Ty jesteś winny wyrządzenia jakiejś szkody swojemu klientowi czy kontrahentowi.  Szkoda nie musi być jedynie związana z Twoim błędem, ale również nieumyślnym wypadkiem.

OC w związku z posiadanym mieniem

Ubezpieczenie OC przyda się każdemu właścicielowi firmy również ze względu na posiadaną lub wynajmowaną nieruchomość. Każdy wypadek na terenie Twojej działalności gospodarczej może być uznany za zaistniały z Twojej winy. Warto zatem zaasekurować się, wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które nawet w przypadku faktycznego błędu po Twojej stronie, zapewni Ci miękkie lądowanie i pokryje koszty związane z jego konsekwencjami.

Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl