Majątkowe

OC działalności

Finansowe

Transportowe

Ubezpieczenie flot pojazdów

Ubezpieczenia Grupowe

Ubezpieczenie Transportowe

W branży transportowej właściwe zarządzanie ryzykiem oraz odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa dają zabezpieczenie przed skutkami ewentualnych szkód podczas całego procesu transportu ładunków. Jest kilka rodzajów ubezpieczeń dedykowanych zarówno przewoźnikom, jak i producentom oraz handlowcom, w tym również eksporterom i importerom, którzy w ramach swojej działalności wysyłają lub sprowadzają różnego rodzaju towary.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego jest wskazane dla wszystkich przedsiębiorców wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym jak i międzynarodowym z tytułu zawartych umów o przewóz potwierdzonych listami przewozowymi.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu , aż do chwili wydania jej odbiorcy.

Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo w transporcie jest ubezpieczeniem mienia w transporcie oraz ubezpieczeniem mienia w komunikacji.

Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską – od ryzyka utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma również znaczenia czy mienie jest nowe czy używane.

Ubezpieczenie OC Zawodowe Przewoźnika Drogowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego związana z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku (zwane dalej „Rozporządzeniem).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl