Dom / Mieszkanie

Auto

Podróż

Życie

Dziecko

Sport

Ubezpieczenie Domu / Mieszkania

Ubezpieczenie domu/mieszkania ma zapewnić właścicielowi ochronę na wypadek zdarzeń losowych skutkujących uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą ubezpieczonego mienia. Ochrona ta polega na wypłacie pieniędzy na odbudowę czy remont budynku, naprawę lub zakup uszkodzonego albo zniszczonego wyposażenia (np. szaf oraz innych mebli w zabudowie, instalacji elektrycznych, grzewczych, itp wraz całą infrastrukturą czy powłok ścian i podłóg. ), naprawę lub zakup uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia ruchomego zgromadzonego w mieszkaniu (np. mebli, sprzętu RTV i AGD, sprzętu sportowego, komputerowego czy odzieży oraz innych przedmiotów codziennego użytku).

W zależności od potrzeb i wymagań Klienta, ubezpieczenie może zawierać również:

ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie

 • ubezpieczenie domu w trakcie budowy od wszystkich ryzyk
 • możliwość ubezpieczenia stałych elementów nawet jeszcze przed ich zamontowaniem na stałe
 • możliwość objęcia ochroną narzędzi budowlanych

ubezpieczenie murów domu lub mieszkania

 • wymagane przez banki przy kredytach hipotecznych
 • ubezpieczeniu podlega konstrukcja obiektu budowlanego

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • dotyczy szkód, które wyrządzone są osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia (w tym wypadku domu lub mieszkania) a także z wykonywaniem czynności życia prywatnego
 • pokryje szkody wyrządzone na przykład zalaniem sąsiada
 • ochrona może obejmować także szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem roweru, hulajnogi czy posiadaniem zwierząt domowych

ubezpieczenie wyposażenia

 • dotyczy zarówno elementów stałych, jak i mienia ruchomego, które znajduje się w ubezpieczonym miejscu oraz pomieszczeniach gospodarczych czy garażu.
 • ubezpieczenie pokrywa skutki zdarzeń losowych – np. zalania, pożaru – jak i przepięć elektrycznych lub dewastacji
 • dodatkowa ochrona także przed kradzieżą z włamaniem, powodzią, stłuczeniem elementów szklanych.
Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl