Dom / Mieszkanie

Auto

Podróż

Życie

Dziecko

Sport

Ubezpieczenie Sportowe

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu codziennym i w pracy. Szeroki zakres ubezpieczenia umożliwia dopasowanie ochrony do Twoich potrzeb, zapewniając całodobową ochronę w Polsce i za granicą. Oprócz podstawowej ochrony, możesz też rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następstwa wypadków powstałych w wyniku zawału serca i udaru mózgu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, jak też wyczynowego uprawiania sportu.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to wsparcie finansowe za szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim. OC w życiu prywatnym przyda się w sytuacji, kiedy Ty lub członkowie Twojej rodziny (np. dzieci) nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie. Ochrona obejmuje również szkody wyrządzone podczas jazdy na rowerze, hulajnodze (również elektryczne).

Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl