OFERTA

Oferta

Nasza oferta jest skierowana do:

 • Klientów indywidualnych – osoby fizyczne,
 • Małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Klientów korporacyjnych (Spółdzielnie,
  Spółki z o.o., Sp. Akcyjne i inne zakłady pracy),
 • Instytucji publicznych,
 • Innych jednostek organizacyjnych.

Świadczymy usługi z zakresu ubezpieczeń:

 • komunikacyjnych,
 • majątkowych,
 • życiowych,
 • finansowych.

Na oferta obejmuje:

 • analizę i identyfikację ryzyka (doradztwo, propozycje wzmocnienia ochrony ubezpieczeniowej),
 • przygotowanie programu ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb i branży Klienta,
 • negocjowanie warunków umowy ubezpieczeniowej z uwzględnieniem niestandardowej ochrony wykraczającej poza ogólne warunki ubezpieczenia,
 • analizę ofert ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczeniowych,
 • reprezentowanie Klienta przy likwidacji szkód, profesjonalna obsługa w uzyskaniu odszkodowania,
 • profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe,
 • patronat brokerski – pełna obsługa posprzedażowa polis,
 • wyceny wartości pojazdów, ekspertyzy wypadkowe, kalkulacje kosztów naprawy wg AUDATEXU.