RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG

Usługi

  • analiza i identyfikacja ryzyka (doradztwo, propozycje wzmocnienia ochrony ubezpieczeniowej),
  • przygotowanie programu ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb i branży Klienta,
  • negocjowanie warunków umowy ubezpieczeniowej z uwzględnieniem niestandardowej ochrony wykraczającej poza ogólne warunki ubezpieczenia,
  • analiza ofert ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
  • doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczeniowych,
  • reprezentowanie Klienta przy likwidacji szkód, profesjonalna obsługa w uzyskaniu odszkodowania,
  • profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe,
  • patronat brokerski – pełna obsługa posprzedażowa polis,
  • wyceny wartości pojazdów, ekspertyzy wypadkowe, kalkulacje kosztów naprawy wg AUDATEXU.