Ubezpieczenie obowiązkowe dla Rolników

Uprawy

Maszyny

Zwierzęta

OC

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek zakupu ubezpieczenia OC i budynków powstaje w momencie, kiedy osoba wchodzi w posiadanie gospodarstwa rolnego.

 

Ubezpieczenie OC Rolników

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków rolnych

Ubezpieczenie budynków rolnych to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego (osoby fizycznej). Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia Dobrowolne

Ponadto oprócz zakresu obowiązkowego wynikającego z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakresu ochrony ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dobrowolne:

  • mienie ruchome, czyli np. sprzęt rolniczy (np. maszyny i narzędzia), ziemiopłody (np. zbiory zboża), materiały i zapasy (np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery), zwierzęta gospodarskie (np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób),
  • elementy stałe w budynku mieszkalnym, czyli np. meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi, glazurę, armaturę czy kominki,
  • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,
  • słomę i siano składowane poza budynkami.
Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl