Ubezpieczenie obowiązkowe dla Rolników

Uprawy

Maszyny

Zwierzęta

OC

Ubezpieczenie Upraw

Ubezpieczenie upraw to wyjątkowa i wszechstronna oferta ubezpieczenia przygotowana z myślą o producencie rolnym.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl