Ubezpieczenie obowiązkowe dla Rolników

Uprawy

Maszyny

Zwierzęta

OC

Ubezpieczenie Zwierząt

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych to oferta dobrowolnego ubezpieczenia zwierząt, umożliwiająca skorzystanie przez Ciebie z dopłaty z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej. Dzięki temu nawet połowę składki ubezpieczeniowej może pokryć budżet państwa.

Ubezpieczenie to chroni:

  • bydło
  • konie
  • owce
  • kozy
  • trzodę chlewną
  • drób.
Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl